20190807_160547
Kiyomizu-dera Sai-mon Gate, Kyoto, Japan